Active Users

श्री गोरक्ष अष्टोत्तर नामावली

ॐ श्री गोरक्ष नमः ॐ उं श्री गोरक्षाया नमः र्हीं श्री गोरक्षाया नमः श्री श्री गोरक्ष नाथाय नमः श्री गों श्री गोराक्षनाथाया नमः श्री लीं श्री गोरक्षनाथय नमः श्री हं श्री गोरक्ष नाथायनमः श्री हाँ श्री गोरक्ष नाथाय नमः श्री निरंजनात्मा नेय नमः श्री हूँ श्री गोरक्ष नाथाय नमः श्री सं श्री गोरक्ष नाथाय नमः श्री हंसा श्री गोरक्ष नाथाय नमः श्री गुरुपद जप सत्याय नमः श्री अद्वैताया नमः श्री प्राण चैतन्याय नमः श्री नित्य निर्गुनाया नमः श्री महत्मनेया नमः श्री निल्ग्रिवाया नमः श्री सोहमसद्याकाया नमः श्री ओमकार रुपेय नमः श्री गुरु भक्तया नमः श्री श्री गुरु भौमाय नमः श्री श्री गुरुचरण प्रियाय नमः श्री गुरु उपसकाया नमः श्री श्री गुरु भक्तिप्रियाय नमः श्री योगेश्वराय नमः ॐ श्री राजयोगाया नमः ॐ श्री अस्त्र विद्या प्रविनाय नमः ॐ अस्त्र विद्या प्रविनाय नमः श्री वायु नंदा नाय नमः श्री कमंदालू धार्काय नमः श्री त्रिशूल धार काय नमः॥